Pola

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij

Ikona

Wstaw pola


Pola

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Zaletą wprowadzania odsyłacza jako pola jest fakt, że nie jest wymagana ręczna aktualizacja odwołań po każdej zmianie w dokumencie. Aktualizację pól można przeprowadzić naciskając klawisz F9 - odwołania w dokumencie zostaną również zaktualizowane.

Funkcje

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Informacje o dokumencie

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Zmienne

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Baza danych

Można wstawiać pola z dowolnej bazy danych, np. pól adresowych do dokumentu.

Wstaw

Wstawia wybrane pole do dokumentu w miejscu położenia kursora. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk Zamknij .

Please support us!