Drukarka

Ustaw opcje drukowania dla koperty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Drukarka


Należy zapoznać się z dokumentacją drukarki w celu przygotowania jej do drukowania kopert. W zależności od modelu drukarki koperty mogą być umieszczane po lewej lub prawej stronie, pośrodku, przednią stroną do góry lub do dołu.

Poziomo z lewej

Podajnik koperty poziomy z lewej krawędzi zasobnika drukarki.

Poziomo na środku

Podajnik koperty poziomy na środku zasobnika drukarki.

Poziomo z prawej

Podajnik koperty poziomy z prawej krawędzi zasobnika drukarki.

Pionowo z lewej

Podajnik koperty pionowy z lewej krawędzi zasobnika drukarki.

Pionowo na środku

Podajnik koperty pionowy na środku zasobnika drukarki.

Pionowo z prawej

Podajnik koperty pionowy z prawej krawędzi zasobnika drukarki.

Drukuj od góry

Podajnik koperty ze stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do góry w zasobniku drukarki.

Drukuj od dołu

Podajnik koperty ze stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do dołu w zasobniku drukarki.

Przesuń w prawo

Określa, jak daleko obszar wydruku ma zostać przesunięty na prawo.

Przesuń w dół

Określa, jak daleko obszar wydruku ma zostać przesunięty w dół.

Bieżąca drukarka

Wyświetla nazwę bieżącej drukarki.

Konfiguruj

Otwiera oko dialogowe Ustawienia drukarki, które umożliwia określenie dodatkowych ustawień drukarki, takich jak format i orientacja papieru.

Prosimy o wsparcie!