Format

Określa układ i wymiary koperty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Format


Odbiorca

Ustawia pozycję i opcje formatowania tekstu pola odbiorcy.

Pozycja

Ustawia pozycję adresu odbiorcy na kopercie.

od lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią koperty a polem adresu.

od góry

Określa odstęp między górną krawędzią koperty a polem adresu.

Edycja

Kliknij i wybierz styl formatowania tekstu pola odbiorcy, które chcesz edytować.

Znak

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję formatowania znaków stosowanego w polu odbiorcy.

Akapit

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję formatowania akapitów stosowanego w polu odbiorcy.

Nadawca

Ustawia pozycję i opcje formatowania tekstu pola nadawcy.

Pozycja

Ustawia pozycję adresu nadawcy na kopercie.

od lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią koperty a polem nadawcy.

od góry

Określa odstęp między górną krawędzią koperty a polem nadawcy.

Edycja

Kliknij i wybierz styl formatowania tekstu pola nadawcy, które chcesz edytować.

Znak

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję formatowania znaków stosowanego w polu nadawcy.

Akapit

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję formatowania akapitów stosowanego w polu nadawcy.

Rozmiar

Umożliwia wybranie żądanego formatu koperty lub utworzenie rozmiaru niestandardowego.

Format

Wybierz żądany rozmiar koperty lub opcję "Użytkownika", a następnie wprowadź szerokość i wysokość dla formatu niestandardowego.

Szerokość

Wprowadź szerokość koperty.

Wysokość

Wprowadź wysokość koperty.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!