Koperta

Umożliwia wprowadzenie adresu dostawy i adresu zwrotnego koperty. Możliwe jest również wstawienie pól adresu z bazy danych, np. z bazy danych Adresy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Koperta


Odbiorca

Wprowadź adres dostawy. Możesz również kliknąć to pole i wybrać bazę danych, tabelę i pole, następnie kliknij przycisk strzałki, aby wstawić pole w adresie. Jeśli chcesz, możesz zastosować formatowanie, takie jak pogrubienie i podkreślenie, do tekstu adresowego.

Nadawca

Zawiera adres zwrotny na kopercie. Zaznacz pole wyboru Nadawca, a następnie wprowadź adres zwrotny. LibreOffice automatycznie wstawia Twoje dane użytkownika w polu Nadawca, ale możesz też wprowadzić dane, które chcesz.

Baza danych

Określa bazę danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Tabela

Określa tabelę bazy danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Pole bazy danych

Wybierz pole bazy danych zawierające dane adresowe, które należy wstawić, a następnie kliknij przycisk strzałki w lewo. Dane są dodawane do pola adresu, w którym znajduje się kursor.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!