Koperta

Umożliwia wprowadzenie adresu dostawy i adresu zwrotnego koperty. Możliwe jest również wstawienie pól adresu z bazy danych, np. z bazy danych Adresy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Koperta


Odbiorca

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Nadawca

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Baza danych

Określa bazę danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Tabela

Określa tabelę bazy danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Pole bazy danych

Wybierz pole bazy danych zawierające dane adresowe, które należy wstawić, a następnie kliknij przycisk strzałki w lewo. Dane są dodawane do pola adresu, w którym znajduje się kursor.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!