Koperta

Tworzy kopertę. Na trzech zakładkach można określić adresata i nadawcę, pozycję i format obu adresów, rozmiar koperty i orientację koperty.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Koperta

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Narzędzia - Koperta.

W menu Narzędzia karty Narzędzia wybierz Koperta.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Koperta.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania koperty

Wstaw kopertę


Koperta

Umożliwia wprowadzenie adresu dostawy i adresu zwrotnego koperty. Możliwe jest również wstawienie pól adresu z bazy danych, np. z bazy danych Adresy.

Format

Określa układ i wymiary koperty.

Drukarka

Ustaw opcje drukowania dla koperty.

Nowy dokument

Tworzy nowy dokument i wstawia kopertę.

Wstaw

Wstawia kopertę przed bieżącą stroną w dokumencie.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Usuwanie koperty z dokumentu

  1. Kliknij wewnątrz strony koperty, aby stała się bieżącą stroną.

  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij pole w wierszu stanu wyświetlające słowo „Koperta”.

    Zostanie wyświetlone podmenu zawierające style strony.

  3. Z podmenu wybierz styl strony „Domyślny”.

    To spowoduje usunięcie specjalnego formatowania strony „Koperta”.

  4. Usuń ramki nadawcy i adresata. Kliknij krawędź każdej ramki i naciśnij klawisz Del.

Prosimy o wsparcie!