Opcje

Dodaje numer rozdziału do etykiety podpisu. Aby użyć tej funkcji, należy najpierw przypisać stylowi akapitu poziom konspektu, a następnie zastosować ten styl do nagłówków rozdziałów dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Podpis - Opcje

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis - Opcje


Numeracja według rozdziałów

Po dodaniu numerów rozdziałów do etykiet podpisów numerowanie podpisów jest rozpoczynane od nowa po napotkaniu każdego nagłówka rozdziału. Na przykład jeśli ostatnią ilustracją w rozdziale 1 jest "ilustracja 1.12", to pierwsza ilustracja w następnym rozdziale otrzyma numer "ilustracja 2.1".

Poziom

Określa liczbę poziomów konspektu od szczytu hierarchii rozdziału, które mają być uwzględnione w etykiecie podpisu.

Separator

Określa znak, który zostanie umieszczony między numerem rozdziału a numerem podpisu.

Kategoria i format ramki

Styl znaku

Określa styl znaku.

Zastosuj obramowanie i cieniowanie

Wstawia obramowanie i cień obiektu do ramki podpisu.

Adding Chapter Numbers to Captions

Korzystanie z podpisów

Chapter Numbering

Please support us!