Opcje (podpis)

Dostosuj wygląd etykiety podpisu. Możesz dodać numer nagłówka do numeru podpisu, dodać styl znaku do kategorii i numeru podpisu oraz wybrać kolejność kategorii podpisów i numer podpisów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Podpis - Opcje

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis - Opcje


Kategoria i numer podpisu

Kolejność podpisów

Wybierz kolejność kategorii podpisów i numeru podpisów.

Styl znaku

Określa styl znaku kategorii podpisów i numer podpisów.

Format ramki

Zastosuj krawędź i cień

Wstawia krawędzie i cień obiektu do ramki podpisu.

Numer nagłówka przed numerem podpisu

Jeśli numery nagłówków są włączone, użyj tej opcji, aby dodać numer nagłówka do numeru podpisu. Użyj Narzędzia - Numeracja nagłówków, aby włączyć numerowanie nagłówków.

Do poziomu

W przypadku typowego użycia nagłówków wybrana liczba będzie wskazywać, ile poziomów numeru nagłówka (począwszy od poziomu 1) jest wyświetlanych. Jeśli wybrano [Brak], nie jest wyświetlany żaden numer nagłówka.

note

Numer nagłówka wybrany do wyświetlenia to pierwszy poprzedni nagłówek, którego poziom konspektu jest równy lub niższy od wybranego poziomu konspektu. Na przykład wybierz "2", aby użyć numeru nagłówka pierwszego poprzedniego nagłówka z poziomem konspektu 1 lub poziomem konspektu 2.


Separator

Wprowadź znak, który ma być wyświetlany między numerem nagłówka a numerem podpisu.

note

Zmiany Do poziomu lub separatora są również stosowane do istniejących podpisów.


Prosimy o wsparcie!