Podpis

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Podpis

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis


Właściwości

Określa opcje podpisu dla bieżącego zaznaczenia.

Kategoria

Wybierz kategorię podpisu lub wpisz nazwę, aby utworzyć nową kategorię. Tekst kategorii jest wyświetlany przed numerem podpisu w etykiecie podpisu. Każda wcześniej zdefiniowana kategoria podpisu jest formatowana za pomocą stylu akapitu o tej samej nazwie. Na przykład kategoria "Ilustracja" jest formatowana za pomocą stylu akapitu o nazwie "Ilustracja".

Numeracja

Określa typ numerowania podpisu.

Podpis

Wpisz tekst, który ma się pojawiać po numerze podpisu.

Separator

Określa opcjonalne znaki, które mają być wyświetlane między numerem a tekstem podpisu.

Pozycja

Dodaje podpis powyżej lub poniżej zaznaczonego elementu. Ta opcja jest dostępna tylko dla niektórych obiektów.

Opcje

Dodaje numer rozdziału do etykiety podpisu. Aby użyć tej funkcji, należy najpierw przypisać stylowi akapitu poziom konspektu, a następnie zastosować ten styl do nagłówków rozdziałów dokumentu.

Autopodpis

Otwiera okno dialogowe Podpis. W oknie wyświetlone są te same informacje, jakie znajdują się w oknie dialogowym dostępnym w menu LibreOffice Writer – Autopodpis w oknie dialogowym Opcje.

Korzystanie z podpisów

Adding Chapter Numbers to Captions

Prosimy o wsparcie!