Podpis

Dodaje numerowany podpis do wybranego obrazu, tabeli, wykresu, ramki lub kształtu. Możesz również uzyskać dostęp do tego polecenia klikając prawym przyciskiem myszy element, do którego chcesz dodać podpis.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Podpis

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wstaw podpis

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Podpis.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania podpisu

Dodaj podpis


Podpis

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany po kategorii i numerze podpisu.

Właściwości

Określa opcje podpisu dla bieżącego zaznaczenia.

Kategoria

Wybierz kategorię napisów lub wpisz nazwę, aby utworzyć nową kategorię. Tekst kategorii pojawia się przed lub po numerze podpisu, w zależności od ustawienia Kolejność podpisów w Opcjach. Podpisy utworzone przy użyciu predefiniowanej kategorii podpisów są formatowane przy użyciu stylu akapitu o takiej samej nazwie jak kategoria. Na przykład podpisy utworzone za pomocą kategorii napisów "Ilustracja" są formatowane przy użyciu stylu akapitu "Ilustracja".

Numeracja

Wybierz typ numeracji, której chcesz użyć w podpisie. Wybór dotyczy również wszystkich poprzednich podpisów w kategorii.

Po numerze

Wprowadź opcjonalne znaki tekstowe, które mają się pojawiać między numeracją a kategorią. Aktywne tylko wtedy, gdy opcję Najpierw numeracja wybrano dla Kolejność podpisów w Opcjach.

Przed podpisem

Wprowadź opcjonalne znaki tekstowe, które będą wyświetlane po kategorii i numerze podpisów, a przed tekstem podpisów. Znaki te nie są wstawiane, jeśli nie podano tekstu podpisu.

Pozycja

Dodaje podpis powyżej lub poniżej zaznaczonego elementu. Ta opcja jest dostępna tylko dla niektórych obiektów.

Opcje

Otwiera okno dialogowe Opcje, w którym można dostosować wygląd etykiety podpisu. Możesz dodać numer nagłówka do numeru podpisu, dodać styl znaku do kategorii i numeru podpisu oraz wybrać kolejność kategorii podpisów i numer podpisów.

Autopodpis

Otwiera okno dialogowe Autopodpis. To jest to samo okno dialogowe, które można wyświetlić, wybierając Narzędzia - Opcje - LibreOffice Writer - Autopodpis. Zmiany w tym oknie dialogowym nie mają wpływu na wstawiony podpis dla bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!