Wstaw zakładkę

Wstawia zakładkę w miejscu kursora. Następnie możesz użyć Nawigatora, aby szybko przejść do zaznaczonej lokalizacji w późniejszym czasie. W dokumencie HTML zakładki są konwertowane na zakotwiczenia, do których można przejść z hiperłącza.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Zakładka

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Zakładka

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania zakładki

Wstaw zakładkę


Aby przejść do określonej zakładki, naciśnij F5, aby otworzyć Nawigator, kliknij znak plus (+) obok wpisu Zakładki, a następnie kliknij dwukrotnie zakładkę.

Nazwa

Wpisz nazwę zakładki, którą chcesz utworzyć. Następnie kliknij Wstaw.

W nazwach zakładek nie można używać następujących znaków: / \ @ : * ? " ; , . #

Zakładki

Wyświetla listę wszystkich zakładek w bieżącym dokumencie.

Zmień nazwę

Aby zmienić nazwę zakładki, wybierz zakładkę, naciśnij Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę w oknie dialogowym.

Usuń

Aby usunąć zakładkę, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń. Nie pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.

note

Jeśli zakładki są chronione, nie można ich usunąć ani zmienić ich nazwy.


Przejdź do

Aby przenieść kursor w dokumencie do zakładki, wybierz zakładkę, a następnie naciśnij Przejdź do.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!