Przypis dolny/końcowy

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Przypis dolny/końcowy (wstawiony przypis dolny/końcowy)

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio


Numeracja

Określa typ numeracji, która zostanie zastosowana do przypisów dolnych i końcowych.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

Typ

Określa, czy ma zostać wstawiony przypis dolny, czy końcowy. Numeracja przypisów końcowych jest niezależna od numeracji przypisów dolnych.

Przypis dolny

Wstawia zakotwiczenie przypisu dolnego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis dolny u dołu strony.

Przypis końcowy

Wstawia zakotwiczenie przypisu końcowego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis końcowy na końcu dokumentu.

Wstawianie i edycja przypisów dolnych lub końcowych

Footnotes/Endnotes

Prosimy o wsparcie!