Przypis dolny/końcowy

Wstawia przypis dolny lub końcowy w dokumencie. Zakotwiczenie notatki jest wstawiana w bieżącej pozycji kursora. Możesz wybrać między automatyczną numeracją a niestandardowym symbolem.

Następujące informacje dotyczą zarówno przypisów dolnych, jak i końcowych.

Przypisy dolne są wstawiane na końcu strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Przypis dolny i przypis końcowy - Przypis dolny lub przypis końcowy

Z menu kontekstowego:

Wybierz Przypis dolny/przypis końcowy (na wstawionym przypisie dolnym/przypisie końcowym)

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Odwołanie - Przypis dolny.

Wybierz Odwołanie - Przypis końcowy.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania przypisu dolnego bezpośrednio

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Ikona wstawiania przypisu końcowego bezpośrednio

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio


Numeracja

Określa typ numeracji, która zostanie zastosowana do przypisów dolnych i końcowych.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Wybierz tę opcję, aby zdefiniować znak lub symbol dla bieżącego przypisu. Może to być litera, cyfra lub znak specjalny.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

Typ

Określa, czy ma zostać wstawiony przypis dolny, czy końcowy. Numeracja przypisów końcowych jest niezależna od numeracji przypisów dolnych.

Przypis dolny

Wstawia zakotwiczenie przypisu dolnego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis dolny u dołu strony.

Przypis końcowy

Wstawia zakotwiczenie przypisu końcowego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis końcowy na końcu dokumentu.

Prosimy o wsparcie!