Wstaw sekcję

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Sekcja

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona sekcji

Sekcja


Możliwe jest wstawienie całego dokumentu w sekcji lub sekcji nazwanej z innego dokumentu. Można także wstawić sekcję jako odnośnik DDE.

Aby edytować sekcję, należy wybrać Formatowanie - Sekcje.

Okno dialogowe Wstaw sekcję zawiera następujące zakładki:

Section

Sets the properties of the section.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Wcięcia

Wprowadza wcięcia sekcji z prawej i lewej strony.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Określa miejsce wyświetlania przypisów dolnych i końcowych oraz ich format numerowania.

Wstaw

Wstawia określoną sekcję w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Prosimy o wsparcie!