Wstaw ręczny podział

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Ręczny podział


Typ

Określa typ podziału, która zostanie wstawiona.

Podział wiersza

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

Ikona wskazówki

Podział wiersza można także wstawić, naciskając kombinację klawiszy Shift + Enter.


Podział kolumny

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

Podział strony

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

Ikona wskazówki

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Styl

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Zmień numer strony

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

Numer strony

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Ikona notatki

Aby wyświetlać ręczne podziały, należy wybrać Widok - Znaki niedrukowalne.


Wstawianie i usuwanie podziałów strony

Please support us!