Wstaw ręczny podział

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Więcej podziałów - Ręczny podział


Typ

Określa typ podziału, która zostanie wstawiona.

Podział wiersza

Kończy bieżący wiersz i przenosi tekst znaleziony na prawo od kursora do następnego wiersza bez tworzenia nowego akapitu.

Lokalizacja ponownego rozpoczęcia określa, gdzie rozpocznie się następny wiersz po jego podziale.

Możliwe wartości znajdują się poniżej.

Oryginalny układ tekstu:

Oryginalny układ tekstu:

Wartość

Znacznik formatowania

Znaczenie

[Brak]

Brak podziału wiersza

Kontynuuj zaraz za bieżącym wierszem.

Przykład podziału wiersza "Brak (domyślnie)"

Następny pełny wiersz

Następny pełny wiersz

Kontynuuj przy następnym pełnym wierszu, czyli poniżej wszystkich zakotwiczonych obiektów przecinających się z bieżącym wierszem.

Przykład podziału wiersza "Następny pełny wiersz"

W lewo

Podział wiersza w lewo

Kontynuuj przy następnym wierszu, który jest odblokowany po lewej stronie.

Przykład "Podział wiersza w lewo"

W prawo

Podział wiersza w prawo

Kontynuuj przy następnym wierszu, który jest odblokowany po prawej stronie.

Przykład "Podział wiersza w prawo"


Domyślną wartością podziału wiersza jest „brak“.

tip

Możesz także wstawić domyślny podział wiersza, naciskając Shift+Enter.


Podział kolumny

Wstawia ręczny podział kolumny (w układzie wielokolumnowym) i przenosi tekst znaleziony na prawo od kursora na początek następnej kolumny. Ręczny podział kolumny jest wskazywany przez niedrukowaną ramkę u góry nowej kolumny.

tip

Wstaw podział kolumny, naciskając +Shift+Enter


Podział strony

Wstawia ręczny podział strony i przenosi tekst znaleziony na prawo od kursora na początek następnej strony. Wstawiony podział strony jest oznaczony niedrukowalną krawędzią u góry nowej strony.

tip

Możesz także wstawić podział strony, naciskając +Enter. Jeśli jednak chcesz przypisać następującej stronie inny styl strony, musisz użyć polecenia menu, aby wstawić ręczny podział strony.


Styl strony

Wybierz styl strony dla strony następującej po ręcznym podziale strony.

tip

Aby przełączać się między orientacją poziomą a pionową, wybierz Domyślny styl strony, aby zastosować orientację pionową, lub styl Poziomo, aby zastosować orientację poziomą.


Zmień numer strony

Przypisuje określony numer strony do strony następującej po ręcznym podziale strony. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przypiszesz inny styl strony do strony, która następuje po ręcznym podziale strony.

Numer strony

Wprowadź nowy numer strony dla strony następującej po ręcznym podziale strony.

note

Aby wyświetlić ręczne podziały, wybierz Widok - Znaki niedrukowalne.


Prosimy o wsparcie!