Pokaż ukryte akapity

Pokazuje lub ukrywa ukryte akapity. Użycie tej opcji ma wpływ tylko na wyświetlanie ukrytych akapitów na ekranie i nie dotyczy ich drukowania.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Ukryte akapity


note

Aby włączyć tę funkcję, wybierz - LibreOffice Writer - Widok, następnie upewnij się, że pole wyboru Ukryte akapity w obszarze Pokaż pola jest zaznaczone.


Użyj polecenia pola "Ukryty akapit", aby ustanowić warunek, który musi zostać spełniony, żeby akapit został ukryty. W przypadku niespełnienia warunku akapit pozostanie wyświetlony i będzie mógł zostać wydrukowany.

Ukrycie akapitu powoduje także ukrycie wszystkich przypisów dolnych i ramek zakotwiczonych do znaków tego akapitu.

Prosimy o wsparcie!