Formatting Marks

Pokazuje znajdujące się w tekście ukryte symbole formatowania, takie jak znaki akapitu, podziały wierszy, tabulatory i spacje.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Formatting Marks

+F10

Na pasku standardowym kliknij

Formatting Marks Icon

Znaczniki formatowania


Po usunięciu znaku akapitu scalany akapit przyjmuje formatowanie akapitu, w którym znajduje się kursor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!