Znaczniki formatowania

Pokazuje znajdujące się w tekście ukryte symbole formatowania, takie jak znaki akapitu, podziały wierszy, tabulatory i spacje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Znaczniki formatowania

+F10

Na pasku standardowym kliknij

Ikona znaczników formatowania

Znaczniki formatowania


Po usunięciu znaku akapitu scalany akapit przyjmuje formatowanie akapitu, w którym znajduje się kursor.

Aby określić, które znaczniki formatowania mają być wyświetlane, wybierz - LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu, a następnie wybierz żądane opcje w obszarze Pokaż formatowanie.

Prosimy o wsparcie!