Nazwy pól

Przełącza pomiędzy pokazywaniem pól jako nazwami pól lub wartościami pól. Cześć zawartości pól może zostać niewyświetlona jeśli wyświetlone nazwy pól są aktywne, a jednocześnie wyświetlone wartości pól są nieaktywne.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Nazwy pól

+F9


Aby ustawić domyślne wyświetlanie nazw pól zamiast ich zawartości, w oknie – LibreOffice Writer – Widok zaznacz pole wyboru Kody pól w sekcji Wyświetl.

Jeśli opcja Widok - Nazwy pól jest włączona, podczas drukowania dokumentu jest wyświetlany monit o uwzględnienie nazw pól w wydruku.

Prosimy o wsparcie!