Nazwy pól

Przełącza pomiędzy pokazywaniem pól jako nazwami pól lub wartościami pól. Cześć zawartości pól może zostać niewyświetlona jeśli wyświetlone nazwy pól są aktywne, a jednocześnie wyświetlone wartości pól są nieaktywne.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Nazwy pól

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Nazwy pól.

Z pasków narzędzi:

Ikona nazw pól

Nazwy pól

Przy pomocy klawiatury:

+ F9


Aby ustawić domyślne wyświetlanie nazw pól zamiast ich zawartości, w oknie – LibreOffice Writer – Widok zaznacz pole wyboru Kody pól w sekcji Wyświetl.

Jeśli opcja Widok - Nazwy pól jest włączona, podczas drukowania dokumentu jest wyświetlany monit o uwzględnienie nazw pól w wydruku.

Prosimy o wsparcie!