Cieniowanie pól

Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Field Shadings

+F8


Please support us!