Cieniowanie pól

Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Cieniowanie pól

+F8


Prosimy o wsparcie!