Cieniowanie pól

Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Cieniowanie pól.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Cieniowanie pól.

Z pasków narzędzi:

Ikona cieniowania pól

Cieniowanie pól

Przy pomocy klawiatury:

+ F8


Prosimy o wsparcie!