Granice tekstu

Pokazuje lub ukrywa granice drukowalnego obszaru strony. Linie granic nie są drukowane.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Granice tekstu.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Granice tekstu.


Prosimy o wsparcie!