Granice tekstu

Pokazuje lub ukrywa granice drukowalnego obszaru strony. Linie granic nie są drukowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Granice tekstu


Prosimy o wsparcie!