Linijki

Zawiera podmenu służące pokazywaniu lub ukrywaniu poziomych i pionowych linijek.

Linijki

Pokazuje lub ukrywa poziomą linijkę, a także pionową jeśli jest aktywna. Pozioma linijka służy do dostosowywania poziomych marginesów strony, tabulatorów, wcięć, krawędzi, komórek tabeli i do aranżacji obiektów na stronie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Linijki - Linijki


Pionowa linijka

Pokazuje lub ukrywa pionową linijkę. Pionowa linijka służy do dostosowywania pionowych marginesów strony, komórek tabeli i wysokości obiektów na stronie.

Prosimy o wsparcie!