Edycja sekcji

Zmienia właściwości sekcji znajdujących się w dokumencie. Aby wstawić sekcję, zaznacz tekst lub kliknij w dokumencie, a następnie wybierz Wstaw - Sekcja.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Sekcje


Okno dialogowe Edycja sekcji jest zbliżone do okna Wstaw - Sekcja i udostępnia następujące dodatkowe opcje:

Sekcja

Wpisz nazwę sekcji, którą chcesz edytować, lub kliknij wybraną nazwę na liście Sekcja. Jeśli kursor znajduje się w sekcji, jej nazwa jest wyświetlana po prawej stronie paska stanu u dołu okna dokumentu.

Bieżący stan ochrony sekcji przed zapisem wskazuje symbol kłódki, który znajduje się na liście przed nazwą sekcji. Zamknięta kłódka oznacza ochronę, a otwarta jej brak. Podobnie widoczne sekcje są oznaczone symbolem okularów.

Opcje

Otwiera okno dialogowe Opcje, które umożliwia edycję układu kolumn, tła i ustawień przypisów dolnych i końcowych zaznaczonej sekcji. Jeśli sekcja jest chroniona hasłem, najpierw należy wprowadzić hasło.

Usuń

Usuwa zaznaczoną sekcję i wstawia jej zawartość do dokumentu.

Please support us!