Edycja wpisu indeksu

Edycja wskazanego wpisu indeksu. Należy kliknąć przed wpisem indeksu, a następnie użyć tego polecenia.

Aby wstawić wpis indeksu, należy wybrać słowo w dokumencie, a następnie wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Odwołane - Wpis indeksu

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Wpis indeksu


Okno dialogowe wpisu indeksu

Zaznaczenie

Edycja wskazanego wpisu indeksu.

Indeks

Wyświetla typ indeksu, do którego należy wybrany wpis. W tym oknie dialogowym nie można zmienić typu indeksu wpisu indeksu. Zamiast tego należy usunąć wpis indeksu z dokumentu, a następnie wstawić go ponownie w innym typie indeksu.

Wpis

Edycja wpisu indeksu, jeśli to konieczne. Po modyfikacji wpisu indeksu nowy tekst pojawia się tylko w indeksie, a nie w zakotwiczeniu wpisu indeksu w dokumencie. Na przykład, możesz wprowadzić indeks z komentarzem "Podstawy, zobacz także Ogólne".

Pierwszy klucz

Aby utworzyć indeks wielopoziomowy, wpisz nazwę pierwszego poziomu wpisu indeksu lub wybierz ją z listy. Bieżący wpis indeksu zostanie dodany poniżej tej nazwy.

Drugi klucz

Wpisz nazwę drugiego poziomu wpisu indeksu lub wybierz ją z listy. Bieżący wpis indeksu zostanie dodany poniżej tej nazwy.

Poziom

Zmienia poziom konspektu spisu treści.

Czytanie fonetyczne

Podaj zapis fonetyczny dla odpowiadającego wpisu. Na przykład, jeżeli japoński wyraz zapisany pismem kanji ma więcej niż jedną wymowę, podaj wymowę używając znaków katakana. Wyraz zapisany pismem kanji będzie sortowany zgodnie z zapisem fonetycznym. Ta opcja jest dostępna tylko dla języków azjatyckich.

Usuń

Usuwa zaznaczony wpis z indeksu. Tekst wpisu w dokumencie nie jest usuwany.

Strzałka końcowa w lewo

Przeskakuje do pierwszego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona strzałki końcowej w lewo

Strzałka końcowa w lewo

Strzałka końcowa w prawo

Przeskakuje do ostatniego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona strzałki końcowej w prawo

Strzałka końcowa w prawo

Strzałka w lewo

Przeskakuje do poprzedniego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona lewej strzałki

Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Przeskakuje do następnego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona prawej strzałki

Strzałka w prawo

tip

Możliwe jest szybkie przechodzenie do wpisów indeksu za pomocą paska nawigacji.


Prosimy o wsparcie!