Edytuj przypis dolny/końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Przypisy dolne


Aby edytować tekst przypisu dolnego lub końcowego kliknij w obszarze przypisów na dole strony lub na końcu dokumentu.

note

To quickly jump to the footnote or endnote text, click the anchor for note in the document. You can also position the cursor in front of or behind the marker, and then press +Shift+PgDn. To jump back to the anchor for the note, press PgUp.


Numeracja

Wybierz typ numeracji dla przypisu dolnego lub końcowego.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

tip

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Typ

Wybierz typ przypisu, który chcesz wstawić - dolny lub końcowy. Przypis dolny jest umieszczany u dołu bieżącej strony, a przypis końcowy na końcu dokumentu.

Przypis dolny

Zmienia przypis końcowy w przypis dolny.

Przypis końcowy

Zmienia przypis dolny w przypis końcowy.

Strzałka w lewo

Przechodzi do poprzedniego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Icon Previous footnote

Poprzedni przypis

Strzałka w prawo

Przechodzi do następnego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Icon Next footnote

Następny przypis

Okno dialogowe Wstaw przypis dolny/przypis końcowy.

Please support us!