Edytuj przypis dolny/końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Przypisy dolne


Aby edytować tekst przypisu dolnego lub końcowego kliknij w obszarze przypisów na dole strony lub na końcu dokumentu.

note

Aby szybko przejść do tekstu przypisu dolnego lub końcowego, kliknij zakotwiczenie przypisu w dokumencie. Możesz także ustawić kursor przed lub za znacznikiem, a następnie nacisnąć +Shift+PgDn. Aby wrócić do zakotwiczenia notatki, naciśnij PgUp.


Numeracja

Wybierz typ numeracji dla przypisu dolnego lub końcowego.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Wybierz tę opcję, aby zdefiniować znak lub symbol dla bieżącego przypisu. Może to być litera, cyfra lub znak specjalny.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

tip

Aby zmienić format zakotwiczenia lub tekstu przypisu dolnego lub przypisu końcowego, zaznacz go, a następnie wybierz Format - Znak. Możesz nacisnąć , aby otworzyć okno Style i zmodyfikować styl akapitu przypisu dolnego lub przypisu końcowego.


Typ

Wybierz typ przypisu, który chcesz wstawić - dolny lub końcowy. Przypis dolny jest umieszczany u dołu bieżącej strony, a przypis końcowy na końcu dokumentu.

Przypis dolny

Zmienia przypis końcowy w przypis dolny.

Przypis końcowy

Zmienia przypis dolny w przypis końcowy.

Strzałka w lewo

Przechodzi do poprzedniego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Ikona poprzedniego przypisu dolnego

Poprzedni przypis

Strzałka w prawo

Przechodzi do następnego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Ikona następnego przypisu dolnego

Następny przypis

Prosimy o wsparcie!