Edycja wpisu bibliograficznego

Edytuje wybrany wpis bibliograficzny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wpis bibliograficzny


Wpis

Krótka nazwa

Wyświetla skrót nazwy wpisu bibliograficznego.

Autor, Tytuł

Wyświetla informacje o autorze i tytule zawarte we wpisie bibliograficznym.

Zastosuj

Stosuje wprowadzone zmiany, a następnie zamyka okno dialogowe Edycja wpisu bibliograficznego.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Definiuj wpis bibliograficzny, które umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Definiuj wpis bibliograficzny, które umożliwia edycję bieżącego wpisu.

Prosimy o wsparcie!