Edycja pozycji bibliograficznej

Edytuje wybraną pozycję bibliograficzną.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wpis bibliograficzny


Wpis

Krótka nazwa

Wyświetla skrót nazwy pozycji bibliograficznej.

Autor, Tytuł

Wyświetla informacje o autorze i tytule zawarte we wpisie bibliograficznym.

Zastosuj

Stosuje wprowadzone zmiany, a następnie zamyka okno dialogowe Edycja pozycji bibliograficznej.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Definiuj pozycję bibliograficzną, które umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Definiuj pozycję bibliograficzną, które umożliwia edycję bieżącego wpisu.

Wskazówki dotyczące pracy z wpisami bibliograficznymi.

Please support us!