Zmień nazwę Autotekstu

Umożliwia zmianę nazwy wpisu Autotekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Autotekst - Zmień nazwę


Nazwa

Wyświetla bieżącą nazwę wybranego elementu Autotekstu.

Nowy

Określa nową nazwę wybranego elementu Autotekstu.

Skrót

Przypisuje skrót do wybranego wpisu Autotekstu.

Prosimy o wsparcie!