Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

tip

Można także kliknąć strzałkę obok ikony Autotekst na pasku Wstaw, a następnie wybrać żądany autotekst.


Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Autotekst

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Autotekst.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Autotekst.

Z pasków narzędzi:

Ikona autotekstu

Autotekst

Przy pomocy klawiatury:

+ F3


Korzystanie z funkcji autotekstu

Autotekst

W oknie dialogowym Autotekst są wyświetlane kategorie i pozycje autotekstu.

Wyświetl pozostałą część nazwy w trakcie pisania

Wyświetla sugestię uzupełnienia słowa jako wskazówkę pomocniczą po wpisaniu pierwszych trzech liter słowa pasującego do wpisu Autotekstu. Aby zaakceptować sugestię, naciśnij klawisz Enter. Jeśli więcej niż jeden wpis Autotekstu pasuje do wpisywanych liter, naciśnij +Tab, aby przechodzić między wpisami. Na przykład, aby wstawić tekst zaślepki, wpisz „Zaś”, a następnie naciśnij Enter.

Aby wyświetlić listę w odwrotnej kolejności, naciśnij +Shift+Tab.

Nazwa

Wyświetla nazwę aktualnie wybranej pozycji autotekstu. Jeśli zaznaczono tekst w dokumencie, należy wpisać nazwę nowej pozycji autotekstu, kliknąć przycisk Autotekst , a następnie wybrać przycisk Nowy.

Skrót

Wyświetla skrót do wybranej pozycji autotekstu. Jeśli jest tworzona nowa pozycja autotekstu, należy wpisać skrót tej pozycji, który ma być używany.

Pole listy

Tutaj są wyświetlane kategorie autotekstu. Aby wyświetlić pozycje autotekstu w odpowiedniej kategorii, należy kliknąć dwukrotnie kategorię lub znak plus (+) wyświetlany obok kategorii. Aby wstawić pozycję autotekstu w bieżącym dokumencie, należy zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk Wstaw.

tip

Pozycje autotekstu można kopiować między kategoriami metodą „przeciągnij i upuść”.


Wstaw

Wstawia wybrany autotekst do bieżącego dokumentu.

note

Jeśli do akapitu zostanie wstawiona niesformatowana pozycja autotekstu, pozycja zostanie sformatowana przy użyciu bieżącego stylu paragrafu.


Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Autotekst

Kliknij, aby wyświetlić dodatkowe polecenia autotekstu, na przykład aby utworzyć nową pozycję autotekstu z tekstu zaznaczonego w bieżącym dokumencie.

Nowy

Tworzy nową pozycję autotekstu z tekstu zaznaczonego w bieżącym dokumencie. Pozycja jest dodawana do aktualnie zaznaczonej kategorii autotekstu. Aby wyświetlić to polecenie, należy najpierw wprowadzić nazwę.

Nowy (tylko tekst)

Tworzy nową pozycję autotekstu tylko z tekstu zaznaczonego w bieżącym dokumencie. Grafika, tabele i inne obiekty nie są uwzględniane. Aby wyświetlić to polecenie, należy najpierw wprowadzić nazwę.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony autotekst do schowka.

Zamień

Zastępuje zawartość wybranej pozycji autotekstu treścią zaznaczoną w bieżącym dokumencie.

Zmień nazwę

Otwiera okno dialogowe Zmień nazwę Autotekstu, gdzie możesz zmienić nazwę zaznaczonego wpisu autotekstu.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Edycja

Otwiera wybraną pozycję autotekstu w celu edycji w oddzielnym dokumencie. Wprowadź odpowiednie zmiany, wybierz Plik - Zapisz Autotekst, a następnie wybierz Plik - Zamknij.

Makro

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, w którym można dołączyć makro do zaznaczonej pozycji autotekstu.

Można także używać makr powiązanych z niektórymi dostępnymi pozycjami autotekstu w tworzonych pozycjach autotekstu. Pozycje autotekstu należy tworzyć za pomocą opcji "tylko tekst". Na przykład jeśli w pozycji autotekstu zostanie wstawiony ciąg <field:company> program LibreOffice zastąpi go zawartością odpowiedniego pola bazy danych.

Importuj

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz wybrać dokument lub szablon programu Word 97/2000/XP, zawierający wpisy Autotekstu, które chcesz zaimportować.

Kategorie

Dodaje, zmienia nazwę lub usuwa kategorie autotekstu.

Edycja kategorii

Dodaje, zmienia nazwę lub usuwa kategorie autotekstu.

Kategoria

Wyświetla nazwę wybranej kategorii autotekstu. Aby zmienić nazwę kategorii, należy wpisać nową nazwę, a następnie kliknąć przycisk Zmień nazwę. Aby utworzyć nową kategorię, należy wpisać nazwę, a następnie kliknąć przycisk Nowy.

Ścieżka

Wyświetla bieżącą ścieżkę do katalogu, w którym są przechowywane pliki z wybranej kategorii autotekstu. W przypadku tworzenia kategorii autotekstu należy wybrać lokalizację, w której mają być przechowywane pliki kategorii.

Nowy

Tworzy nową kategorię autotekstu za pomocą nazwy wprowadzonej w polu Nazwa.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę wybranej kategorii autotekstu na nazwę wprowadzoną w polu Nazwa.

Lista wyboru

Wyświetla istniejące kategorie autotekstu i odpowiednie ścieżki.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Ścieżka

Otwiera okno dialogowe Edycja ścieżek, w którym można wybrać katalog, gdzie będzie przechowywany autotekst.

Aby dodać nową ścieżkę do katalogu autotekstu, należy kliknąć przycisk Ścieżka w oknie dialogowym Autotekst.

Zapisz łącza w formie względnej dla podanych lokalizacji

W tym obszarze określa się, jak program LibreOffice ma wstawiać łącza do katalogu Autotekst.

System plików

Łącza do katalogów autotekstu na komputerze są zależne.

Internet

Łącza do plików w Internecie są względne.

Prosimy o wsparcie!