Nawigacja

Kliknięcie tej ikony w Nawigatorze lub w dolnym prawym rogu okna dokumentu powoduje wyświetlenie paska narzędzi, który umożliwia wybór spośród istniejących elementów docelowych w dokumencie. Następnie za pomocą ikon strzałek w górę i w dół można przenosić kursor między elementami docelowymi.

Kliknij przycisk strzałki w górę, aby przewinąć do poprzedniej strony lub obiektu.

Kliknij przycisk strzałki w dół, aby przewinąć do następnej strony lub obiektu.

Jeśli nie wybrano innego elementu, naciśnięcie przycisków strzałek domyślnie powoduje przejście do poprzedniej lub następnej strony dokumentu. Przy przechodzeniu między stronami strzałki są koloru czarnego, a podczas przechodzenia między innymi obiektami mają kolor niebieski.

Wpisy w dużej mierze odpowiadają wpisom w polu wyboru Nawigatorze. Możesz także wybrać inne miejsca docelowe skoku. Przykładem są przypomnienia, które możesz ustawić za pomocą ikony Ustaw przypomnienie w Nawigatorze. Możesz wybrać obiekt spośród następujących opcji na pasku narzędzi Nawigacja: tabela, ramka, grafika, obiekt OLE, strona, nagłówki, przypomnienie, obiekt rysunkowy, pole formantu, sekcja, zakładka, zaznaczenie, przypis, uwaga, wpis indeksu, formuła tabeli, nieprawidłowa formuła tabeli.

Przypomnienia są nawigowane w kolejności, w jakiej zostały ustawione.

Można przechodzić do wszystkich formuł tabeli w dokumencie lub tylko do nieprawidłowych. W przypadku formuł nieprawidłowych przejście następuje tylko do tych, które dały błędne wyniki. Formuły oparte na błędnych wynikach (odnoszące się do nieprawidłowych formuł) są pomijane.

Korzystanie z paska Nawigacja

Otwórz pasek narzędzi Nawigacja, klikając jego ikonę w lewym górnym rogu, znajdującą się w górnej części obszaru wyświetlania Nawigatora. Możesz oderwać pasek narzędzi od jego miejsca, przeciągając go i układając na ekranie.

Kliknij ikonę typu obiektów, które chcesz przeglądać. Następnie kliknij przycisk strzałki "Poprzedni obiekt" lub "Następny obiekt". Nazwy przycisków wskazują wybrany typ obiektów. Kursor jest umieszczany przy zaznaczonym obiekcie.

Ikona wskazówki

W programie LibreOffice nawigację po dokumencie można skonfigurować według preferencji użytkownika. W tym celu należy wybrać opcję Narzędzia – Dostosuj. Tabele poświęcone dostosowaniu menu, klawiatury lub pasków narzędzi w sekcji "Nawigacja" zawierają rozmaite funkcje związane z poruszaniem się po dokumencie. W ten sposób funkcja "Następny/Poprzedni znacznik indeksu" umożliwia przechodzenie pomiędzy znacznikami indeksu w dokumencie.


Powtórz wyszukiwanie

Ikona Powtórz wyszukiwanie, która znajduje się na pasku narzędzi Nawigacja, umożliwia powtórzenie wyszukiwania rozpoczętego w oknie dialogowym Znajdź i zamień. Aby powtórzyć wyszukiwanie, należy kliknąć tę ikonę. Niebieskie przyciski strzałek na pionowym pasku przewijania przyjmują teraz funkcje Kontynuuj szukanie naprzód i Kontynuuj szukanie wstecz. Kliknięcie wybranej strzałki spowoduje kontynuację wyszukiwania frazy wprowadzonej w oknie dialogowym Znajdź i zamień.

Prosimy o wsparcie!