Nawigator

Pokazuje lub ukrywa Nawigatora, który umożliwia szybkie przechodzenie do różnych części dokumentu. Nawigator jest także dostępny jako obszar bocznego panelu. Może również służyć do wstawiania elementów z bieżącego dokumentu do innych otwartych dokumentów oraz zarządzania dokumentami głównymi. Aby edytować wpis w Nawigatorze, należy kliknąć wpis prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Można także zadokować okno Nawigatora do brzegu obszaru roboczego.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Aby otworzyć Nawigatora, wybierz Widok - Nawigator. Aby przenieść Nawigatora, przeciągnij jego pasek tytułu. Aby zadokować Nawigatora, przeciągnij jego pasek tytułu do lewej lub prawej krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować Nawigatora, przytrzymaj klawisz Ctrl i dwukrotnie kliknij w szary obszar Nawigatora.

Kliknięcie znaku (+) obok kategorii w Nawigatorze powoduje wyświetlenie elementów znajdujących się w tej kategorii. Zatrzymanie wskaźnika myszy na kategorii w Nawigatorze powoduje wyświetlenie jej liczby elementów. Aby przejść do wybranego elementu w dokumencie, należy go kliknąć dwukrotnie.

Aby przejść do innego elementu dokumentu, należy kliknąć ikonę Nawigacja, otworzyć pasek Nawigacja, kliknąć kategorię elementu, a następnie strzałkę w górę lub w dół.

note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Przełącz widok główny

Przełącza między widokiem głównym i normalnym, jeśli jest otwarty dokument główny.

Icon

Przełącz widok główny

Nawigacja

Otwiera pasek narzędziNawigacja, który umożliwia szybkie przechodzenie do poprzedniego lub następnego elementu wybranej aktualnie kategorii. Wybierz kategorię, a potem użyj klawiszy strzałek.

Aby kontynuować szukanie, kliknij ikonę Powtórz wyszukiwanie na pasku narzędzi Nawigacja.

Icon

Nawigacja

Poprzedni

Przechodzi do poprzedniego elementu w dokumencie. Aby określić typ elementu, do którego chcesz przejść, kliknij ikonę Nawigacja, a następnie kategorię elementów - na przykład "Obrazy".

Icon

Poprzedni obiekt

Następny

Przechodzi do następnego elementu w dokumencie. Aby określić element do którego należy przejść, kliknij ikonę Nawigacja, a następnie kategorię - na przykład "Obrazy".

Icon

Następny obiekt

Numer strony

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter.

Ikona wskazówki

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


Pole listy

Pokaż lub ukryj listę Nawigatora.

Icon

Włącz/Wyłącz pole listy

Widok zawartości

Przełącza między wyświetlaniem w Nawigatorze wszystkich kategorii a zaznaczoną kategorią.

Icon

Zmiana widoku zawartości

tip

Aby szybko zmienić kolejność nagłówków w dokumencie i związanego z nimi tekstu, należy wybrać z listy kategorię "Nagłówek", a następnie kliknąć ikonę Widok zawartości. Teraz można zmieniać porządek zawartości metodą przeciągania i upuszczania.


Ustaw przypomnienie

Kliknij tutaj aby ustawić przypomnienie w bieżącej pozycji kursora. Można zdefiniować do pięciu przypomnień. Aby przejść do przypomnienia kliknij ikonę Nawigacja, w oknie Nawigacja kliknij Przypomnienie, a potem przycisk Poprzednie lub Następne.

Icon

Ustaw przypomnienie

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Główka

Przenosi kursor do główki lub z główki do obszaru tekstu dokumentu.

Icon

Główka

Stopka

Przenosi kursor do stopki lub ze stopki do obszaru tekstu dokumentu.

Icon

Stopka

Zakotwiczenie<->Tekst

Przeskakuje między tekstem przypisu dolnego, a jego zakotwiczeniem.

Icon

Zakotwiczenie<->Tekst

Tryb przeciągania

Ustawia opcje przeciągania i upuszczania dotyczące wstawiania elementów z Nawigatora do dokumentu, na przykład jako hiperłącze. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie wybrać żądaną opcję.

Ikona

Tryb przeciągania

Wstaw jako hiperłącze

Po przeciągnięciu elementu do bieżącego dokumentu tworzy hiperłącze do tego elementu. Kliknięcie hiperłącza w dokumencie powoduje przejście do odpowiedniego elementu.

Wstaw jako łącze

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia wybrany element jako łącze. Tekst jest wstawiany w postaci sekcji chronionych. W przypadku zmiany źródła zawartość łącza jest automatycznie aktualizowana. Aby ręcznie zaktualizować łącza w dokumencie, należy wybrać Narzędzia - Aktualizuj - Łącza. Nie można tworzyć łączy dla grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Wstaw jako kopię

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia kopię wybranego elementu. Nie przeciągać i upuszczać kopii grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Poziom konspektu

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz liczbę poziomów nagłówków konspektu, które chcesz wyświetlać w oknie Nawigatora. Dostęp do tego polecenia można także uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek w oknie Nawigatora.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

Poziom konspektu

Rozdział wyżej

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Rozdział wyżej

Rozdział niżej

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Rozdział niżej

Poziom wyżej

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Poziom wyżej

Poziom niżej

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Poziom niżej

Dokumenty

Wyświetla nazwy wszystkich otwartych dokumentów tekstowych. Aby wyświetlić zawartość dokumentu w oknie Nawigatora, należy zaznaczyć jego nazwę na liście. Po nazwie dokumentu wyświetlonego w oknie Nawigatora dodawane jest na liście słowo "aktywny".

Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy element w oknie Nawigatora, wybrać Wyświetl, a następnie kliknąć nazwę dokumentu, który ma zostać wyświetlony.

Please support us!