Nazwa i ścieżka dokumentów HTML

Zapisuje plik jako dokument HTML, dzięki czemu można go wyświetlić w przeglądarce internetowej. Możesz utworzyć oddzielną stronę, gdy w dokumencie napotkasz określony styl nagłówka. Jeśli wybierzesz tę opcję, zostanie również utworzona oddzielna strona zawierająca łącza do wszystkich generowanych stron.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz dokument HTML


Kolejne numery są dodawane do nazwy pliku, jeśli istnieje więcej niż jeden utworzony dokument HTML. Tytuły stron HTML są tworzone na podstawie najwyższego nagłówka rozdziału.

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

rozdzielony za pomocą

Wybierz styl akapitu nagłówka, którego chcesz użyć do wskazania nowej strony HTML. Aby użyć tej opcji, zastosuj jeden ze stylów akapitu nagłówka do akapitu, w którym chcesz rozpocząć nowa strona w dokumencie.

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Zapisz

Zapisuje plik.

Prosimy o wsparcie!