Autostreszczenie do prezentacji

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - Autostreszczenie do prezentacji


Uwzględnione poziomy konspektu

Określa liczbę poziomów konspektu do uwzględnienia w nowej prezentacji. Na przykład po wybraniu jednego poziomu zostaną uwzględnione wyłącznie akapity, w których ma zastosowanie styl akapitu "Nagłówek 1".

Podpunkty na poziom

Podaj ile akapitów chcesz dołączyć pod każdym poziomem konspektu (nagłówkiem).

Prosimy o wsparcie!