Utwórz Autostreszczenie

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz Autostreszczenie


Uwzględnione poziomy konspektu

Określa zakres poziomów konspektu, które mają być skopiowane do nowego dokumentu. Na przykład wybranie 4 poziomów spowoduje uwzględnienie wszystkich akapitów sformatowanych stylami Nagłówek 1 do Nagłówek 4 wraz z liczbą następujących po nich akapitów, która została określona w polu Podpunkty na poziom.

Podpunkty na poziom

Określa maksymalną liczbę kolejnych akapitów, które mają być uwzględnione po każdym nagłówku w Autostreszczeniu. Dołączanie obejmuje wszystkie akapity aż do osiągnięcia wyznaczonego maksimum lub napotkania akapitu sformatowanego stylem nagłówka.

Please support us!