Utwórz Autostreszczenie

Kopiuje nagłówki i szereg kolejnych akapitów w aktywnym dokumencie do nowego dokumentu tekstowego Autostreszczenia. Autostreszczenie jest przydatne do uzyskiwania przeglądu długich dokumentów. Możesz określić liczbę poziomów konspektu oraz liczbę wyświetlanych w nich akapitów. Wszystkie poziomy i akapity w odpowiednich ustawieniach są ukryte.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz Autostreszczenie


Uwzględnione poziomy konspektu

Określa zakres poziomów konspektu, które mają być skopiowane do nowego dokumentu. Na przykład wybranie 4 poziomów spowoduje uwzględnienie wszystkich akapitów sformatowanych stylami Nagłówek 1 do Nagłówek 4 wraz z liczbą następujących po nich akapitów, która została określona w polu Podpunkty na poziom.

Podpunkty na poziom

Określa maksymalną liczbę kolejnych akapitów, które mają być uwzględnione po każdym nagłówku w Autostreszczeniu. Dołączanie obejmuje wszystkie akapity aż do osiągnięcia wyznaczonego maksimum lub napotkania akapitu sformatowanego stylem nagłówka.

Prosimy o wsparcie!