Korespondencja seryjna

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw co najmniej jedno adresowe pole bazy danych, a następnie zacznij drukować dokument. Na pytanie czy drukowany ma być list seryjny odpowiedz "Tak".


Podczas drukowania informacje z bazy danych zastępują odpowiadające im pola bazy danych (pola zastępcze). Więcej informacji na temat wstawiania pól baz danych znajduje się w panelu Baza danych w menu Wstaw - Pole - Więcej pól.

Rekordy

Określa liczbę rekordów do drukowania listu seryjnego. Dla każdego rekordu zostanie wydrukowany jeden list.

Wszystkie

Uwzględnia wszystkie rekordy z bazy danych.

Wybrane rekordy

Przetwarza tylko oznaczone rekordy bazy danych. Ta opcja jest dostępna tylko po uprzednim oznaczeniu niezbędnych rekordów w bazie danych.

Od:

Specify the number of the first record to be printed.

Do:

Specify the number of the last record to be printed.

Wyjście

Określa, czy listy seryjne mają być przesłane do drukarki, czy zapisane w pliku.

Drukarka

Drukuje listy seryjne.

Plik

Zapisuje listy seryjne w plikach.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Ścieżka

Określa ścieżkę do miejsca przechowywania listów seryjnych.

...

Otwiera okno dialogowe Wybierz ścieżkę.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Tworzenie listu seryjnego

Kreator korespondencji seryjnej

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!