Korespondencja seryjna

Okno dialogowe Korespondencja seryjna pomaga w drukowaniu i zapisywaniu listów korespondencji seryjnej.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw co najmniej jedno adresowe pole bazy danych, a następnie zacznij drukować dokument. Na pytanie czy drukowany ma być list seryjny odpowiedz "Tak".


Podczas drukowania informacje z bazy danych zastępują odpowiadające im pola bazy danych (pola zastępcze). Więcej informacji na temat wstawiania pól baz danych znajduje się w panelu Baza danych w menu Wstaw - Pole - Więcej pól.

Rekordy

Określa liczbę rekordów do drukowania listu seryjnego. Dla każdego rekordu zostanie wydrukowany jeden list.

Wszystkie

Uwzględnia wszystkie rekordy z bazy danych.

Wybrane rekordy

Przetwarza tylko oznaczone rekordy bazy danych. Ta opcja jest dostępna tylko po uprzednim oznaczeniu niezbędnych rekordów w bazie danych.

Od:

Podaj numer pierwszego rekordu do wydrukowania.

Do:

Podaj numer ostatniego rekordu do wydrukowania.

Wyjście

Określa, czy listy seryjne mają być przesłane do drukarki, czy zapisane w pliku.

Drukarka

Drukuje listy seryjne.

Plik

Zapisuje listy seryjne w plikach.

Zapisz jako pojedynczy dokument

Utwórz jeden duży dokument zawierający wszystkie rekordy danych.

Zapisz jako indywidualne dokumenty

Utwórz jeden dokument dla każdego rekordu danych.

Wygeneruj nazwę pliku z bazy danych

Wygeneruj nazwę każdego pliku z danych zawartych w bazie danych.

Pole

Używa zawartości wybranego pola bazy danych jako nazwy pliku dla listu seryjnego.

Ścieżka

Określa ścieżkę do miejsca przechowywania listów seryjnych.

...

Otwiera okno dialogowe Wybierz ścieżkę.

Format pliku

Wybierz format pliku do przechowywania wynikowego dokumentu.

Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia Kreator korespondencji seryjnej w celu tworzenia listów lub wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

Prosimy o wsparcie!