Podgląd wydruku

Wyświetla podgląd drukowanej strony lub zamyka podgląd w trybie podglądu.

Aby wykonać tę operację...

Menu Plik - Podgląd wydruku.

Ikona podglądu wydruku

Podgląd wydruku


Użyj ikon na pasku Podgląd wydruku, aby przewijać strony dokumentu lub wydrukować dokument.

Aby przewijać strony, można także nacisnąć klawisze Page Up i Page Down.

Ikona notatki

Edycja dokumentu w trybie podglądu wydruku jest niemożliwa.


Prosimy o wsparcie!