Menu Narzędzia

Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Tłumacz.

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Sprawdzanie dostępności.

Wybierz Plik - Eksportuj jako PDF - Ogólne - Powszechna dostępność (PDF/UA) i kliknij OK.

Przy pomocy klawiatury:

+ 8

Z panelu bocznego:

Otwórz panel Sprawdzanie dostępności.

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Licznik słów

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Licznik słów.

W menu Recenzja karty Recenzja wybierz Licznik słów.

Z pasków narzędzi:

Ikona licznika słów

Licznik słów

Z paska stanu:

Kliknij obszar Licznik słów i znaków.

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Numeracja nagłówków

Z pasków narzędzi:

Ikona numeracji nagłówków

Numeracja nagłówków

Wybierz kartę Narzędzia - Numeracja nagłówków - Numeracja

Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy (nie dotyczy formatu HTML)

Wybierz Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy końcowe

Wybierz Tabela - Konwertuj - Tekst na tabelę

Zaznacz akapity lub wiersze tabeli i wybierz Narzędzia - Sortuj

Wybierz Narzędzia - Oblicz

+ znak plusa

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Formatowanie strony

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Bieżący indeks

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Indeksy i spisy

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Aktualizuj wszystko

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Pola

Klawisz F9

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Łącza

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Wykresy

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń pola.

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń zakładki.

Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku Korespondencja seryjna:

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku Dane tabeli:

Ikona

Korespondencja seryjna

Prosimy o wsparcie!