Menu Narzędzia

Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów

Wybierz Narzędzia - Licznik słów

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Wybierz Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy końcowe

Wybierz Tabela - Konwertuj - Tekst na tabelę

Wybierz Narzędzia - Sortuj

Wybierz Narzędzia - Oblicz

+ plus sign

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj

Choose Tools - Update - Page Formatting

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Bieżący indeks

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Aktualizuj wszystko

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Pola

Klawisz F9

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Łącza

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Ikona

Korespondencja seryjna

Please support us!