Menu Format

Wybierz kartę Format - Akapit - Inicjały.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Inicjały.

Wybierz kartę Format - Akapit - Przepływ tekstu.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Przepływ tekstu.

Wybierz kartę Edycja - Znajdź i zamień - Format - Przepływ tekstu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy akapit ze stylem Treść tekstu. Wybierz kartę Akapit - Edytuj styl - Warunek.

Wybierz Widok - Style (). Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny styl akapitu. Wybierz zakładkę Nowy - Warunek.

Wybierz Style - Załaduj style z szablonu

W oknie Style kliknij długo ikonę Akcje stylów w prawym górnym rogu. Wybierz z podmenu Załaduj style z szablonu.

Różne sposoby otwierania okna Style:

Wybierz Format - Styl strony.

Wybierz Widok - Style (), następnie wybierz Style strony, otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu - Nowy/Modyfikuj.

Wybierz kartę Format - Akapit - Konspekt i lista.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz kartę Akapit - Akapit - Konspekt i lista.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz kartę Akapit - Edytuj styl - Konspekt i lista.

Wybierz kartę Style - Edytuj styl - Konspekt i lista (Style akapitu).

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Lista i numeracja (style akapitu).

Wybierz przycisk Format - Sekcje - Opcje.

Wybierz kartę Format - Styl strony - Kolumny.

Wybierz Widok - Style - Style strony, następnie otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu strony – karta Modyfikuj/Nowy - Kolumny.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Kolumny.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Kolumny.

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Kolumny.

Wybierz przycisk Format - Sekcja - Opcje - karta Kolumny.

Wybierz kartę Format - Styl strony - Przypis dolny.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe Modyfikuj/Nowy - Przypis dolny.

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Przypisy dolne/Przypisy końcowe.

Wybierz przycisk Format - Sekcje - Opcje i kartę Przypisy dolne/Przypisy końcowe.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe Modyfikuj/Nowy (dla stylów akapitu).

  1. Wybierz Widok - Style lub Style - Zarządzaj stylami (), aby otworzyć obszar Style.

  2. Kliknij ikonę stylu znaku na górze obszaru, a następnie wybierz styl znaku.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy.

Ikona stylu znaku

Ikona stylu znaku

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe Modyfikuj/Nowy (dla stylów ramki).

Wybierz Widok - Style (), następnie otwórz menu kontekstowe Modyfikuj/Nowy (dla stylów listy).

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Podczas pisania.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany.

Wybierz Tabela - Style autoformatowania (z kursorem w tabeli).

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Obszar.

Na pasku Obraz (gdy wybrane są obrazy) kliknij

Ikona właściwości grafiki

Właściwości grafiki

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Wybierz Widok - Style - Style ramki, następnie otwórz menu kontekstowe i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Typ.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Pozycja i rozmiar.

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Zawijanie.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Zawijanie.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Zawijanie.

Wybierz kartę Format - Zawijanie - Edycja - Zawijanie.

Wybierz Format - Zawijanie - Edytucja konturu.

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Hiperłącze.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Hiperłącze.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Hiperłącze.

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Opcje.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opcje.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe dla wybranej karty Styl ramki - Modyfikuj/Nowy - Opcje.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Opcje.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany obiekt, wybierz kartę Właściwości - Opcje.

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Obraz.

Wybierz kartę Wstaw/Format - Obraz - Właściwości - Makro.

Wybierz Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Makro.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Autotekst (przycisk) - Makro.

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa, następnie otwórz menu kontekstowe Makro.

Wybierz kartę Format - Znak - Hiperłącze, następnie przycisk Zdarzenia.

Wybierz Tabela - Właściwości.

Na pasku Tabela (z kursorem w tabeli) kliknij

Ikona właściwości tabeli

Właściwości tabeli

Wybierz Tabela - Podziel tabelę.

Wybierz Tabela - Scal tabelę.

Wybierz Tabela - Właściwości - Tabela.

Wybierz kartę Tabela - Właściwości - Kolumny.

Wybierz kartę Tabela - Właściwości - Przepływ tekstu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli i wybierz Komórka.

Wybierz Tabela - Scal komórki.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona scalania komórek

Scal komórki

Wybierz Tabela - Podziel komórki.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona rozdzielania komórek

W menu kontekstowym komórki wybierz Komórka - Chroń.

Z menu kontekstowego komórki wybierz Komórka - Usuń ochronę.

Otwórz menu kontekstowe w Nawigatorze dla tabel.

W menu kontekstowym komórki wybierz Wiersz.

W menu kontekstowym komórki wybierz Wiersz - Wysokość.

Wybierz Tabela - Wybierz - Wiersz.

Wybierz Tabela - Usuń - Wiersze.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona usuwania wiersza

Usuń wiersz

W menu kontekstowym komórki wybierz Kolumna.

W menu kontekstowym komórki wybierz Kolumna - Szerokość.

Wybierz Tabela - Wybierz - Kolumna.

Wybierz Tabela - Wstaw - Kolumny.

Wybierz Tabela - Wstaw - Wiersze.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona wstawiania kolumny

Wstaw kolumnę

Ikona wstawiania wiersza

Wstaw wiersz

Wybierz Tabela - Usuń - Kolumny.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona usuwania kolumny

Usuń kolumnę

Wybierz Format - Ramka i obiekt - Właściwości.

Ikona właściwości obiektu

Właściwości obiektu

Ikona właściwości ramki

Właściwości ramki

Menu Format - Styl strony - karta Siatka tekstu, jeśli włączona jest obsługa języków azjatyckich

Prosimy o wsparcie!