Menu Wstaw

Wybierz Wstaw - Więcej podziałów - Ręczny podział

Wybierz Wstaw - Więcej podziałów

Wybierz Wstaw - Pole

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Pola (wstawione pola)

Wybierz Wstaw - Pole - Data

Wybierz Wstaw - Pole - Czas

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony

Wybierz Wstaw - Pole - Liczba stron

Wybierz Wstaw - Pole - Temat

Wybierz Wstaw - Pole - Tytuł

Wybierz Wstaw - Pole - Pierwszy autor

Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól

+F2

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij

Ikona

Wstaw pola

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Dokument

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Odsyłacze

Wybierz Wstaw - Odsyłacz

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Funkcje

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Informacje o dokumencie

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Baza danych

Wybierz Wstaw - Sekcja

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona sekcji

Sekcja

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Sekcja lub wybierz Format - Sekcje

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Wcięcia lub wybierz Format - Sekcje - przycisk Opcje - karta Wcięcia

Wybierz Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Przypis dolny/końcowy (wstawiony przypis dolny/końcowy)

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Ikona

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Wybierz Wstaw - Podpis

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis

Wybierz Wstaw - Podpis - Opcje

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis - Opcje

Wybierz Wstaw - Zakładka

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Zakładka

Wybierz Wstaw - Skrypt (tylko dokumenty HTML)

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona wstawiania wpisu indeksu

Wstaw wpis indeksu

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (w zależności od wybranego typu)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis treści")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (gdy wybranym typem jest Wykaz rysunków)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Użytkownika")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Bibliografia")

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ, zaznacz pole wyboru "Dodatkowe style", a następnie kliknij "Przypisz style"

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (w zależności od wybranego typu)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Spis treści")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (gdy wybranym typem jest Wykaz rysunków)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Użytkownika")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Bibliografia")

Wybierz polecenie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny, po czym kliknij przycisk Edycja

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - karta Style

Wybierz Wstaw - Koperta

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Koperta

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Format

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Drukarka

Wybierz Wstaw - Ramka

Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona wstawiania ramki

Wstaw ramkę ręcznie

Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela.

+F12

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Tabela

Wybierz polecenie Wstaw – Linijka pozioma

Wybierz Wstaw - Tekst z pliku

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Tekst z pliku

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Stopka

Prosimy o wsparcie!