Menu Wstaw

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij

Ikona

Wstaw pola

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Dokument

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Odsyłacze

Wybierz Wstaw - Odsyłacz

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Funkcje

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Informacje o dokumencie

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Baza danych

Wybierz Wstaw - Sekcja

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Icon Section

Sekcja

Wybierz Wstaw - Sekcja - zakładka Sekcja lub wybierz Format - Sekcje

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Wybierz Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Przypis dolny/końcowy (wstawiony przypis dolny/końcowy)

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Ikona

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Wybierz Wstaw - Podpis

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis

Wybierz Wstaw - Podpis - Opcje

Otwórz menu kontekstowe - wybierz Podpis - Opcje

Wybierz Wstaw - Zakładka

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Zakładka

Wybierz Wstaw - Skrypt (tylko dokumenty HTML)

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wpis

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (w zależności od wybranego typu)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis treści")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks ilustracji")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Użytkownika")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Bibliografia")

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ, zaznacz pole wyboru "Dodatkowe style", a następnie kliknij "Przypisz style"

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (w zależności od wybranego typu)

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Spis treści")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks ilustracji")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Użytkownika")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Bibliografia")

Wybierz polecenie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny, po czym kliknij przycisk Edycja

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Style

Wybierz Wstaw - Koperta

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Koperta

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Format

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Drukarka

Wybierz Wstaw - Ramka

Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Icon Insert Frame

Wstaw ramkę ręcznie

Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela.

+F12

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Tabela

Wybierz polecenie Wstaw – Linijka pozioma

Choose Insert - Text from File

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Text from File

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Stopka

Please support us!