Menu Widok

Wybierz Widok - Linijki - Linijki

Wybierz Widok - Granice tekstu

Wybierz Widok - Cieniowanie pól

+F8

Wybierz Widok - Nazwy pól

+F9

Wybierz Widok - Znaczniki formatowania

+F10

Na pasku standardowym kliknij

Ikona znaczników formatowania

Znaczniki formatowania

Wybierz Widok - Pokaż białe znaki.

Ikona pokazywania białych znaków

Pokaż białe znaki

Wybierz Widok - Sieć Web

Na pasku Narzędzia włącz

Ikona sieci Web

WWW

Wybierz Widok - Normalny

Wybierz Widok - Ukryte akapity

Prosimy o wsparcie!