Menu Widok

Z paska menu:

Wybierz Widok - Linijki.

Z paska menu:

Wybierz Widok - Granice tekstu.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Granice tekstu.

Z paska menu:

Wybierz Widok - Cieniowanie pól.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Cieniowanie pól.

Z pasków narzędzi:

Ikona cieniowania pól

Cieniowanie pól

Przy pomocy klawiatury:

+ F8

Z paska menu:

Wybierz Widok - Nazwy pól

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Nazwy pól.

Z pasków narzędzi:

Ikona nazw pól

Nazwy pól

Przy pomocy klawiatury:

+ F9

Z paska menu:

Wybierz Widok - Znaczniki formatowania

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Przełącz znaczniki formatowania.

Wybierz Widok - Znaczniki formatowania.

Z pasków narzędzi:

Ikona znaczników formatowania

Znaczniki formatowania

Przy pomocy klawiatury:

+ F10

Z paska menu:

Wybierz Widok - Pokaż białe znaki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Pokaż białe znaki.

W menu Widok karty Widok wybierz Pokaż białe znaki.

Z pasków narzędzi:

Ikona pokazywania białych znaków

Pokaż białe znaki

Z paska menu:

Wybierz Widok - Sieć Web

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Widok sieci Web.

W menu Widok wybierz Sieć Web.

Z pasków narzędzi:

Ikona sieci Web

WWW

Przy pomocy klawiatury:

Z paska menu:

Wybierz Widok - Normalny

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Widok normalny.

W menu Widok wybierz Widok normalny.

Z pasków narzędzi:

Ikona widoku normalnego

Widok normalny

Z paska menu:

Wybierz Widok - Ukryte akapity

Prosimy o wsparcie!