Menu Edycja

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Z interfejsu z kartami:

Z paska nawigacji arkusza:

Z pasków narzędzi:

Przy pomocy klawiatury:

Z centrum startowego:

Z paska stanu:

Z panelu bocznego:


Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Autotekst

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Autotekst.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Autotekst.

Z pasków narzędzi:

Ikona autotekstu

Autotekst

Przy pomocy klawiatury:

+ F3

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wymień bazę danych

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Narzędzia, otwórz przycisk menu i wybierz Wymień bazę danych.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Pola.

Wybierz Wstaw - Pola.

Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

Z menu kontekstowego:

Edycja pola

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pola.

Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

Wybierz Odwołania - Pola.

Wybierz Odwołania - Odsyłacze.

Z pasków narzędzi:

Ikona odsyłacza

Odsyłacz

Ikona wstawiania pola

Wstaw pole

Przy pomocy klawiatury:

+ F2

Wybierz Edycja - Przypisy dolne

Umieść kursor przed polem indeksu, a następnie wybierz Edycja - Odwołanie - Wpis indeksu...

lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Edycja wpisu indeksu

Z paska menu:

Wybierz Format - Sekcje

Z paska stanu:

Kliknij obszar Informacje o obiekcie.

Z panelu bocznego:

W panelu Nawigacja otwórz menu kontekstowe wybranej sekcji, wybierz Edycja.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Autotekst - Zmień nazwę

Wybierz Edycja - Wpis bibliograficzny

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Tryb zaznaczania

Z paska stanu:

Kliknij obszar Zaznaczenie.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz tekst.

Z paska menu:

Wybierz Zaznacz tekst.

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + I

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Tryb kursora bezpośredniego

Z interfejsu z kartami:

Wybierz menu Główne - Główne - Tryb kursora bezpośredniego.

Z pasków narzędzi:

Ikona przełączania trybu kursora bezpośredniego

Przełącz tryb kursora bezpośredniego

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Przejdź do strony.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Menu karty Główne - Przejdź do strony.

Z pasków narzędzi:

Ikona przechodzenia do strony

Przejdź do strony

Przy pomocy klawiatury:

+ G

Z paska stanu:

Kliknij obszar Numer strony.

Prosimy o wsparcie!