Menu plik

Menu Plik - Eksportuj

Wybierz Plik - Wyślij - Konspekt do prezentacji

Wybierz Plik - Wyślij - Konspekt do schowka

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz Autostreszczenie

Wybierz Plik - Wyślij - Autostreszczenie do prezentacji

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz dokument HTML

Wstaw co najmniej jedno adresowe pole bazy danych, a następnie zacznij drukować dokument. Na pytanie czy drukowany ma być list seryjny odpowiedz "Tak".

Ikona

Korespondencja seryjna

Prosimy o wsparcie!