Właściwości LibreOffice Math

Poniżej omówiono najważniejsze funkcje programu LibreOffice Math.

W programie LibreOffice Math jest dostępnych wiele operatorów, funkcji i pomocników formatowania, które ułatwiają tworzenie formuł. Pełna lista tych funkcji znajduje się w oknie wyboru. Można w nim kliknąć wybrany element, aby wstawić obiekt do tworzonego dokumentu. System pomocy zawiera pełną listę odwołań i wiele przykładów.

Tworzenie formuły

Podobnie jak wykresy i obrazy, formuły są tworzone w dokumencie jako obiekty. Wstawienie formuły do dokumentu powoduje automatyczne uruchomienie programu LibreOffice Math. Formułę można tworzyć, edytować i formatować, korzystając z szerokiej gamy wcześniej zdefiniowanych symboli i funkcji.

Bezpośrednie wpisywanie formuły

Użytkownicy znający język programu LibreOffice Math mogą także wpisywać formuły bezpośrednio w dokumencie. W dokumencie tekstowym można na przykład wpisać formułę: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Zaznacz tekst i wybierz Wstaw - Obiekt - Formuła. Tekst zostanie przekonwertowany na odpowiednio sformatowaną formułę.

note

LibreOffice Math nie umożliwia obliczania formuł, ponieważ jest to edytor formuł (służy do wpisywania i wyświetlania formuł), a nie program kalkulacyjny. Do obliczania formuł służą arkusze kalkulacyjne, a do prostych obliczeń - funkcja obliczania dokumentu tekstowego.


Tworzenie formuły w oknie Polecenia

Do wprowadzania i edytowania formuł służy okno Polecenia programu LibreOffice Math. Podczas wprowadzania kolejnych pozycji w oknie Polecenia w dokumencie są wyświetlane wyniki. Aby podczas tworzenia długich i skomplikowanych formuł był widoczny podgląd wyników, należy użyć przycisku Kursor formuły na pasku Narzędzia. Gdy ta funkcja jest włączona, pozycja kursora w oknie Polecenia jest także wyświetlana w oknie tekstu.

Symbole indywidualne

Istnieje możliwość tworzenia własnych symboli i importowania znaków z innych czcionek. Nowe symbole można dodawać do podstawowego katalogu symboli programu LibreOffice Math. Można także tworzyć własne katalogi specjalne. Dostępnych jest także wiele znaków specjalnych.

Formuły w kontekście

Pracę z formułami ułatwia menu kontekstowe wywoływane kliknięciem prawego przycisku myszy. Dotyczy to szczególnie okna Polecenia. Menu kontekstowe zawiera wszystkie polecenia z okna Elementy, a także operatory itp., które można wstawiać do formuły kliknięciem myszą bez konieczności wprowadzania ich z klawiatury w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!