Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera często używane funkcje.

Powiększ

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Ikona

Powiększ

Pomniejsz

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Ikona

Pomniejsz

100 %

Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze.

Ikona

Powiększenie 100%

Pokaż wszystko

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Ikona

Pokaż wszystko

Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

Ikona

Aktualizuj

Kursor formuły

Za pomocą tej ikony na pasku narzędzi można włączać i wyłączać kursor formuły. Część formuły, w której znajduje się kursor w oknie Polecenia jest oznaczona cienkim obramowaniem, gdy kursor formuły jest aktywny.

Ikona

Kursor formuły

Symbole

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Ikona

Symbole

Please support us!