Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera często używane funkcje.

Powiększ

Zwiększa skalę wyświetlania formuły o 25%. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia.

Powiększ ikony

Powiększ

Pomniejsz

Zmniejsza skalę wyświetlania formuł o 25%. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia.

Pomniejsz ikony

Pomniejsz

100 %

Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze.

Powiększenie ikon 100%

Powiększenie 100%

Pokaż wszystko

Wyświetla całą formułę w maksymalnym możliwym rozmiarze, aby uwzględnić wszystkie elementy. Formuła jest zmniejszana lub powiększana, aby wszystkie elementy formuły mogły być wyświetlane w obszarze roboczym. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia. Polecenia powiększania i ikony są dostępne tylko w dokumentach Math, ale nie w przypadku osadzonych obiektów Math.

Wyświetl wszystkie ikony

Pokaż wszystko

Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

Aktualizacja ikon

Aktualizuj

Kursor formuły

Za pomocą tej ikony na pasku narzędzi można włączać i wyłączać kursor formuły. Część formuły, w której znajduje się kursor w oknie Polecenia jest oznaczona cienką krawędzią, gdy kursor formuły jest aktywny.

Ikona kursora formuły

Kursor formuły

Symbole

Otwiera okno dialogowe Symbole, w którym możesz wybrać symbol do wstawienia do formuły.

Symbole ikon

Symbole

Prosimy o wsparcie!