Paski narzędzi

Poniżej opisano domyślne paski narzędzi dostępne podczas pracy z włączonym dokumentem formuły w programie LibreOffice Math. Paski narzędzi można konfigurować, przenosząc, usuwając lub dodając nowe ikony.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera często używane funkcje.

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego dokumentu.

Prosimy o wsparcie!