Narzędzia

To menu służy do otwierania i edytowania katalogu symboli lub importowania formuł zewnętrznych jako plików danych. Interfejs programu można dostosować do własnych wymagań. Istnieje również możliwość zmiany opcji programu.

Symbole

Otwiera okno dialogowe Symbole, w którym możesz wybrać symbol do wstawienia do formuły.

Import formuły

Otwiera okno dialogowe umożliwiające importowanie formuły.

Import MathML ze schowka

Polecenie to zmienia zawartość schowka MathML na StarMath i wstawia go w bieżącej pozycji kursora.

Dostosuj

Dostosowuje menu LibreOffice, menu kontekstowe, klawisze skrótów, paski narzędzi i przypisania makr do zdarzeń.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Prosimy o wsparcie!