Narzędzia

To menu służy do otwierania i edytowania katalogu symboli lub importowania formuł zewnętrznych jako plików danych. Interfejs programu można dostosować do własnych wymagań. Istnieje również możliwość zmiany opcji programu.

Symbole

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Import formuły

Otwiera okno dialogowe umożliwiające importowanie formuły.

Import MathML ze schowka

Polecenie to zmienia zawartość schowka MathML na StarMath i wstawia go w bieżącej pozycji kursora.

Dostosuj

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Please support us!