Widok

Ustawia skalę wyświetlania i definiuje, które elementy mają być widoczne. Większość poleceń, które można wprowadzić w oknie Polecenia, można również uzyskać za pomocą kliknięcia myszą, jeśli już otworzyłeś panel Elementy za pomocą Widok - Elementy.

Powiększenie

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice.

Powiększ

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Pomniejsz

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Pokaż wszystko

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

AutoAktualizuj ekran

Polecenie to należy wybrać, aby zmieniona formuła była automatycznie zaktualizowana. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, formuła będzie aktualizowana dopiero po wybraniu poleceń Widok - Aktualizuj lub naciśnięciu przycisku F9.

Elementy

Jest to lista operatorów, funkcji, symboli i opcji formatowania, które można wstawiać do formuły.

Pasek stanu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Pełny ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Prosimy o wsparcie!