Edycja

Polecenia dostępne w tym menu służą do edytowania formuł. Oprócz poleceń podstawowych (np. kopiowania zawartości) dostępne są funkcje, które można znaleźć tylko w programie LibreOffice Math, na przykład polecenia wyszukiwania symboli zastępczych lub błędów.

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Następny znacznik

Przenosi kursor do następnego znacznika (w prawo).

Poprzedni znacznik

Przenosi kursor do poprzedniego znacznika (w lewo).

Następny błąd

Przenosi kursor do następnego błędu (w prawo).

Poprzedni błąd

Przenosi kursor do poprzedniego błędu (w lewo).

Please support us!