Plik

To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami formuł, takie jak tworzenie, otwieranie, zapisywanie i drukowanie.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Otwiera lokalny lub zdalny plik. Możliwe jest otwieranie wielu plików.

Ostatnie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Kreatory

Prowadzi Cię przez tworzenie listów biznesowych i osobistych, faksów, terminarzy i nie tylko.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innym miejscu lub z inną nazwą lub typem pliku.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Możesz także otwierać, usuwać i porównywać poprzednie wersje.

Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Właściwości

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Możesz także ustawić opcje drukowania dla bieżącego dokumentu. Opcje drukowania mogą się różnić w zależności od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Ustawienia drukarki

Wybierz domyślną drukarkę dla bieżącego dokumentu i zmień opcje drukowania.

Zamknij LibreOffice

Zamyka wszystkie programy LibreOffice i monituje o zapisanie zmian. To polecenie nie istnieje w systemach macOS.

Prosimy o wsparcie!