Menu

Pasek menu zawiera wszystkie polecenie umożliwiające pracę z programem LibreOffice Math. Za jego pomocą można uzyskać dostęp do listy wszystkich dostępnych operatorów oraz poleceń edycji, wyświetlania, rozmieszczania, formatowania i drukowania dokumentów formuł i obiektów znajdujących się w tych dokumentach. Większość poleceń menu jest dostępna tylko podczas tworzenia lub edytowania formuły.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami formuł, takie jak otwórz, zapisz czy drukuj.

Edycja

Polecenia dostępne w tym menu służą do edytowania formuł. Oprócz poleceń podstawowych (np. kopiowania zawartości) dostępne są funkcje, które można znaleźć tylko w programie LibreOffice Math, na przykład polecenia wyszukiwania symboli zastępczych lub błędów.

Widok

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Format

To menu zawiera polecenia niezbędne podczas formatowania formuł.

Narzędzia

To menu służy do otwierania i edytowania katalogu symboli lub importowania formuł zewnętrznych jako plików danych. Interfejs programu można dostosować do własnych wymagań. Istnieje również możliwość zmiany opcji programu.

Okno

W menu Okno można otworzyć nowe okno, w którym będzie wyświetlana lista dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Please support us!