Menu

Pasek menu zawiera wszystkie polecenie umożliwiające pracę z programem LibreOffice Math. Za jego pomocą można uzyskać dostęp do listy wszystkich dostępnych operatorów oraz poleceń edycji, wyświetlania, rozmieszczania, formatowania i drukowania dokumentów formuł i obiektów znajdujących się w tych dokumentach. Większość poleceń menu jest dostępna tylko podczas tworzenia lub edytowania formuły.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami formuł, takie jak tworzenie, otwieranie, zapisywanie i drukowanie.

Edycja

Polecenia dostępne w tym menu służą do edytowania formuł. Oprócz poleceń podstawowych (np. kopiowania zawartości) dostępne są funkcje, które można znaleźć tylko w programie LibreOffice Math, na przykład polecenia wyszukiwania symboli zastępczych lub błędów.

Widok

Ustawia skalę wyświetlania i definiuje, które elementy mają być widoczne. Większość poleceń, które można wprowadzić w oknie Polecenia, można również uzyskać za pomocą kliknięcia myszą, jeśli już otworzyłeś panel Elementy za pomocą Widok - Elementy.

Format

To menu zawiera polecenia niezbędne podczas formatowania formuł.

Narzędzia

To menu służy do otwierania i edytowania katalogu symboli lub importowania formuł zewnętrznych jako plików danych. Interfejs programu można dostosować do własnych wymagań. Istnieje również możliwość zmiany opcji programu.

Okno

W menu Okno można otworzyć nowe okno, w którym będzie wyświetlana lista dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!