Wprowadzanie tekstu

W jaki sposób wprowadzić bezpośrednie ciągi tekstowe, które nie mają być interpretowane?

Niektóre ciągi tekstowe są automatycznie interpretowane jako operatory. Niekiedy jest to niepożądane. W przypadku napisania W* (litera z gwiazdką w indeksie górnym), gwiazdka zostanie zinterpretowana jako operator mnożenia. Bezpośredni tekst należy umieścić w cudzysłowie lub dodać symbol zastępczy.

Przykłady:

Importowana formuła MathType zawiera poniższy ciąg

W rSup { size 8{*} }

Jeśli w programie Math wybrano konwersję importowanych formuł MathType (w - Ładowanie i zapisywanie - Microsoft Office), w formule zamiast gwiazdki wyświetlony zostanie symbol zastępczy.

Zmień {*} na {} * {}, jak w poniższej formule:

W rSup { size 8{} * {} }

Aby wprowadzić znak jako tekst bezpośredni, można także użyć zapisu W^"*".

Niektóre formuły rozpoczynają się od znaku =. Aby wprowadzić ten znak jako tekst bezpośredni, należy użyć zapisu "=".

Prosimy o wsparcie!