Wstawianie nawiasów

Czy w programie LibreOffice Math nawiasy mogą być wyświetlane oddzielnie, tak by odległość między nimi można było dowolnie określać?

Nawiasy można definiować indywidualnie za pomocą poleceń "left" i "right", ale odległość między nimi nie będzie stała, ponieważ jest ona dostosowywana do argumentu. Nawiasy można jednak zawsze wyświetlać tak, by odległość między nimi była stała. W tym celu przed normalnymi nawiasami należy umieścić znak ukośnika "\". Nawiasy będą zachowywały się tak, jak wszystkie inne symbole, a wyrównanie jest takie same, jak w przypadku innych symboli:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Prosimy o wsparcie!