Wprowadzanie podziałów wierszy

Jak w programie LibreOffice Math pisać formuły zajmujące dwa wiersze (z ręcznie wstawianym podziałem wiersza):

Utwórz podział wiersza za pomocą polecenia "newline". Wszystko to, co znajdzie się po znaku podziału, zostanie umieszczone w następnym wierszu.

Prosimy o wsparcie!