Korzystanie z limitów

Jak zdefiniować limity dla formuły sumy lub całki?

Chcesz wstawić formułę sumującą, np. "sumowanie s^k z k = 0 do n" w pozycji kursora w dokumencie tekstowym programu Writer.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

  Zostanie wyświetlone okno wprowadzania programu Math oraz panel Elementy z lewej strony.

 2. Z listy znajdującej się w górnej części panelu Elementy, wybierz pozycję Operatory.

 3. W dolnej części panelu Elementy, kliknij ikonę Suma.

 4. Aby włączyć limit dolny i górny, kliknij dodatkowo ikonę Górny i dolny limit.

 5. W oknie wprowadzania jest zaznaczony pierwszy symbol zastępczy lub znacznik i można rozpocząć wprowadzanie limitu dolnego:

  k = 0

 6. Naciśnij klawisz F4, aby przejść do następnego znacznika i wprowadzić limit górny:

  n

 7. Naciśnij klawisz F4, aby przejść do następnego znacznika i wprowadzić składnik:

  s^k

 8. Teraz formuła jest ukończona. Kliknij dokument tekstowy poza formułą, aby wyjść z edytora formuły.

W ten sam sposób można wprowadzić formułę całki ograniczonej. Po kliknięciu ikony w panelu Elementy tekst przypisanego polecenia zostanie wstawiony do okna wprowadzania. Jeśli znasz tekst polecenia, możesz go bezpośrednio wpisać do okna wprowadzania.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

 2. Kliknij okno wprowadzania i wprowadź następujący wiersz:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Między f(x) a dx znajduje się niewielka przerwa, którą także można wprowadzić za pomocą panelu Elementy: wybierz pozycję Formaty z listy znajdującej się w górnej części, a następnie kliknij ikonę Mała przerwa.

note

Jeśli nie podoba Ci się czcionka liter f i x, kliknij polecenie Format – Czcionki i wybierz inne czcionki. Kliknij przycisk Domyślnie, aby od tej pory nowe czcionki były używane jako domyślne.


tip

Jeśli potrzebujesz formuły w wierszu tekstu, limity zwiększają wysokość wiersza. Możesz wybrać polecenie Format - Tryb tekstowy, aby umieścić limity poza symbolem sumy lub całki, co zmniejsza wysokość wiersza.


Please support us!