Skróty (dostępność LibreOffice Math)

Program LibreOffice Math można obsługiwać bez myszy.

Bezpośrednie wstawianie formuły

Aby wstawić formułę w dokumencie tekstowym, gdy jest już znany poprawny sposób zapisu, można wykonać następujące czynności:

  1. Zapisz formułę w tekście

  2. Wybierz formułę

  3. Wybierz polecenie Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt formuły.

Wstawianie formuły za pomocą okna

Panel Elementy

Strzałka w lewo lub w prawo

Przejście w lewo lub w prawo do następnej kategorii lub funkcji.

Klawisz Enter

Wybór kategorii (w sekcji kategorii) lub wstawienie funkcji w oknie Polecenia (w sekcji funkcji).

Tab

Przejście z pierwszej pozycji w kategorii do pierwszej funkcji kategorii.

Shift+Tab

Przejście z ostatniej pozycji w kategorii do ostatniej funkcji kategorii.

Prosimy o wsparcie!