Wprowadzanie komentarzy

Jak dołączyć do formuły komentarze, których nie ma w dokumencie?

Komentarz rozpoczyna się od dwóch znaków procenta %% i jest kontynuowany do znaku końca następnego wiersza (klawisz Enter). Wszystko między tymi znakami jest ignorowane i nie jest drukowane. Jeśli w tekście znajdują się znaki procentów, są traktowane jako część tekstu.

Przykład:

a^2+b^2=c^2 %% Twierdzenie Pitagorasa.

Prosimy o wsparcie!